Världens olika rättssystem

Som du förmodligen vet så fungerar ju inte USA:s rättssystem som vårat eget, därför kan man ibland bli minst sagt förvånad framför ett amerikanskt rättegångsdrama på TV:n. I den här posten tänkte vi därför gå igenom de olika rättssystemen som praktiseras världen över. Eftersom det finns fler skillnader än den mellan oss och USA.

Vi börjar med det kontinentaleuropeiska rättssystemet som vi, merparten av Europa, Sydamerika, Ryssland och de flesta länder som förut utgjorde en del av Sovjetunionen använder sig av. I de engelskspråkiga länderna brukar de kalla den för Civil law. Det kontinentaleuropeiska rättssystemet utgår från den romerska rätten och termen Corpus juris civilis, som betyder ”medborgarrätt”. I Europa har den två olika grenar– den tyska och den franska, men ursprunget kan härledas till 500-talet. Det främsta kännetecknet för det kontinentaleuropeiska rättssystemet är att det i huvudsak utgår från olika lagar. I Sverige har delar vi också in våra lagar i olika grenar. Det är grundlagar, lagar som beskriver processrätten, civilrätten liksom brottsbalken som du kan hitta mer information om här.

Angloamerikansk rätt (Common Law) praktiseras främst i de engelskspråkiga länderna – Storbritannien, USA, Canada, Australien och Nya Zeeland. Angloamerikansk rätt utgår främst från tidigare utslag i olika domar. Det utgår då en bas för principiella regler som skapats av domstolar istället för lagar. Det betyder ändå inte att det inte finns någon lagstiftning, det gör det och när en sådan finns går den före de principiella reglerna.

Sedvanerätt innebär att rättssystemet bygger på kulturella och samhälleliga normer som har utformats över tid. Den bygger alltså på oskrivna lagar och på att vissa beteenden är så etablerade att andra beteenden därmed blir straffbara. Att en nation enbart praktiserar Sedvanerätt är inte särskilt vanligt däremot finns det länder som har olika blandsystem där sedvanerätt praktiseras till viss del.  Sedvanerätt har också fått mindre och mindre betydelse.

Religiösa lagar är precis som det låter när man i sitt rättssystem utgår från någon av de religiösa skrifterna. Vanligast är Sharia som till viss del eller helt praktiseras i Saudiarabien, Jemen, Brunei, Qatar, Pakistan, Förenade Arabemiraten, Irak, Iran, Afghanistan, Sudan och Mauretanien. Sedan finns det andra länder som i ännu mindre skala följer Sharia.

När det sedan gäller hur hela världen ska kunna komma överens om en gemensam hållning när det gäller olika människors rättigheter. Det är komplicerat men beskrivs bra här.

rättssystem
Hur de olika rättssystemen fördelar sig över världen, inklusive olika blandsystem.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

8 + tjugo =