Kompetensutvecklingen för advokater

Löpande kompetensutveckling grundläggande för advokater Advokater har ett krav på sig att hela tiden utveckla sina kompetenser hålla sina redan förvärvade kunskaper färska. Det är oerhört mycket att hålla reda på, och för företagsjuridisk advokat som har företräder klienter där mycket pengar står på spel är det extra viktigt att ha god kompetens i den ekonomiska världen. Både ur förtroende- och kompetenssynpunkt är det oerhört viktigt att ständigt hålla sig uppdaterad. Som advokat är du bunden till att alltid bära på mycket kunskap, för när du sätter dig in i din klients fall är det för att vara hans eller hennes röst i rättsprocessen. Det är ett stort ansvar. En företagsjuridisk advokat inkallas när det exempelvis uppstår ekonomiska tvister mellan två eller flera företag. Då ligger det på hans eller hennes ansvar att plocka alla aspekter som är relevanta för målet för att rättvisa ska kunna skipas. Med sin kompetens som vapen ska advokaten fördjupa sig i fallet för att skrapa fram allt från den övergripande helhetsbilden till den minsta relevanta detaljen. Det är ett mycket stort åtagande som aldrig någonsin bör underskattas. Därav är det mycket viktigt att det sker en löpande kompetensutveckling för alla typer av advokater.

Juristen i Göteborg

Några av Sveriges främsta jurister i Göteborg Står du inför ett rättsligt mål och behöver någon som företräder dig som din röst i rättssalen? Är du osäker på vart du ska leta någonstans? Vill du komma i kontakt med några av Göteborgs mest välrenommerade och erfarna jurister? Sveriges elit bland specialiserade advokater och åklagare finns i de stora städerna, och några av de bästa finns i Sverige goaste stad. Oavsett vad du behöver för stöd – om det bara är rådgivning eller om du behöver någon som företräder dig i processen – så är det Göteborg du hittar dem. Fördelen med att anlita en jurist i Göteborg är att dina chanser att hitta en specialinriktad företrädare är stor. Vårdnadstvist, ekonomisk företagstvist eller ett brottmål – de här juristerna kan sin sak. Var på den säkra sidan och välj en jurist i Göteborg. Har du blivit anklagad för orätt? Har du råkat ut för ett brott och vill få upprättelse? Hitta en jurist i Göteborg som är specialiserad på just din typ av mål för att öka dina chanser för en positiv utgång. Juristen blir din röst i rättsprocessen och den som för din talan i rättssalen. Juristen hjälper dig att skapa klarhet i fallet och se till att du blir lyhörd och får säga din mening på ett konstruktivt och givande sätt. Det är viktigt att snabbt komma i kontakt med er jurist ifall man behöver juridisk rådgivning. Läs mer här.

Juristen

I första inlägget tänkte vi skriva lite om juristen och vilken rätt man har till hjälp. Förtjänar alla en advokat? Den Europeiska Konventionen fastslog att alla skulle ha rätt till en företrädare i alla rättsprocesser. Både målsägande och anklagade i varje rättssal har rätt till en jurist som företräder dennes intressen och blir dennes röst i processen. Man får någon att överlägga med inför rättegångar. Det bottnar i målet att alla ska ha samma förutsättningar och få samma chans att säga sin mening. Om alla förtjänar en advokat är väldigt irrelevant i frågan. Att alla ska få sin röst hörd har ingenting med själva målet att göra. Om den anklagade verkligen är skyldig så kommer det fram i slutändan. Inget beslut tas innan alla bevis ligger på bordet. Därför är det inte rättvist att gå in för djupt i frågan om alla verkligen förtjänar en advokat. Juristyrket är neutralt, och den jurist som har fått i uppdrag att förträda en person har ett stort ansvar gentemot denne oavsett vad han eller hon har gjort. Det är dock inte alltid självklart att en anklagad har rätt till en av staten utsedd advokat. Rätten till en privat advokat finns förstås, men då bekostas det av individen själv.