Motivera dina anställda

Motivation leder till engagemang och effektivitet. Det har blivit allt vanligare att människor inte enbart motiveras av pengar. Idag motiveras många anställda även av andra saker. I det här inlägget tänkte vi gå igenom några av dem. Förtroende. Att ge sina anställda förtroende brukar ofta leda till att de växer och känner ett ansvar. Belöna måluppfyllnad. Ett beprövat gammalt knep som ändå fungerar. Särskilt i tävlingsinriktade säljmiljöer. Ge dina anställda ett syfte. Om den anställde förstår visionen med en uppgift och sin funktion i en helhet så kommer hen att prestera bättre. Ha roligt. Att ha roligt motiverar många att prestera bättre genom att de blir positivare människor. Positiv energi är viktigt för alla. Transparens. Det finns ingen egentlig anledning att dölja saker för anställda eller att tro (som många gjorde förr) att människor inte behövde veta eller förstå vissa saker. Att människor förstår hela processen ökar engagemanget och förståelsen i stort och det är alltid bra. Motivera individen framför laget. Ett lag är aldrig starkare än sin svagaste länk brukar det ju heta. Ur det perspektivet är alltid individen intressantare än helheten. I alla fall inifrån. Alla människor motiveras av olika saker och för att få igång individen gäller det att förstå vad som motiverar just den. Lyssna på deras idéer, försök förstå vilka mål de sätter för sig själva och ställ aldrig den ena personens prestation mot en annan. Visa att du värderar dem och lyssnar. För alla är det jätteviktigt att känna att de bidrar, uppskattas och gör skillnad. Visa det. Låt dem också gärna leda om de visar intresse för att göra det. Inför vanlig vänlighet och respekt. ”Hej”, ”Tack” och lyssna när någon pratar. I likhet med många andra punkter på den här listan så är det viktigt att den anställde känner sig lyssnad på […]

Teambuilding i köket

Teambuilding behöver inte vara så komplicerat. Ett enkelt sätt att bli bättre på att samarbeta är att laga mat ihop. Som vi alla vet fungerar ett bra kök som ett väloljat maskineri, alla har sin uppgift och betydande för ett bra resultat. Mer specifikt handlar det om detta: Att vara öppen och lära sig av sina erfarenheter Att laga mycket mat tillsammans med andra kräver lagarbete och lyhördhet. Oavsett hur mycket eller lite erfarenhet man har innan så händer det alltid något i köket som ställer krav på anpassning och problemlösning. Det gäller allt från planeringen av måltiden till när något bränns vid och förutsättningarna förändras. Lagarbete är A och O. Målsättning Det är lätt att inte se skogen för alla träd. Men när det gäller matlagning så blir målet konkretare än när det gäller många andra saker. Det är en sak som man lär sig genom att laga mat tillsammans, särskilt när maten är klar och vi njuter av maten tillsammans. Var och ens bidrag blir också tydligare ”vilken god sås du gjorde Lena!”. Nya roller och konsten att be om hjälp När ert team flyttar in i köket kommer förmodligen andra sidor hos människor att bli tydliga — folk som brukar jobba i det tysta kliver fram och tvärtom. Det är nyttigt för alla att se och ökar förståelsen för andra. Människors prestige kommer också att sättas på prov och det brukar bli lättare att be andra om hjälp. Förutom god mat kommer ni alltså att lära er jättemycket om varandra och bli ett starkare team. Vi organiserar teambuildingaktiviteter i köket, ibland kan vi även ordna det i andra städer i närheten. Det finns även andra företag som anordnar matlagningsaktivitet — Stockholm, Umeå och Västerås. Det går även bra att ordna en själva också, varför inte en gång […]

Teambuildingövningar

Hej igen. Det nya året har rivstartat och vi med. Därför tänkte vi bjuda på två härliga teambuildingövningar som du och dina kollegor kan sätta igång med. Den första är en kommunikationsövning och den tar maximalt en halvtimme. Börja övningen med att dela ut tre lappar till var och en av deltagarna. Be dem sedan att skriva ner två sanningar och en lögn på var och en av lapparna. Sanningarna och lögnen ska handla om dem själva. Låt sedan deltagarna fråga ut varandra om sina tre frågor. Målet för var och en är att övertyga de andra om att lögnen är en sanning, samtidigt som de själva ska lista ut vilken av alla de andras ”sanningar” är lögn. Det är viktigt att ingen avslöjar vad som är rätt eller fel. När alla har fått en någorlunda klar bild över vad som är sant och falskt samlar du gruppen. Låt sedan var och en av dem gå igenom sina tre påstående och be de andra rösta om vad som är sant och falskt. Om du vill kan göra det hela till en tävling där deltagarna får poäng för varje rätt. I annat fall är det även en fin övning där deltagarna får öva på sin kommunikation och dessutom lär känna varandra bättre. En annan teambuildingövning som vi gillar och som även kan användas när du ska ha fest och bjuder in människor som inte känner varandra är det den hemliga supportern. Övningen fungerar som ett sidoprojekt till övriga aktiviteter. Workshops, middag och så vidare. Deltagarna bör vara fler än sex. Förbered lappar med alla deltagarnas namn på (även ditt eget). Dela ut lapparna till alla i gruppen och se till att ingen har fått sitt eget namn. När alla har fått sina lappar berättar du att ingen får avslöja vems namn […]