Hur gör man egentligen när man ska skaffa sig en advokat?

Kostnaden är ofta en av de viktigare frågorna när man ska bestämma sig för en advokat. Många tror dessutom att principen om att ju dyrare desto bättre gäller men det är faktiskt inte helt sant. I den här artikeln tänkte vi gå igenom de andra sakerna som spelar mycket större roll när man står där och behöver juridisk hjälp. Om det är så att du behöver en advokat som är specialiserad på inom ett visst område, välja en som är det. Det kan ju vara så att du redan har god kontakt med en advokat, men den är inte specialiserad på ditt område, då kan det ändå vara mer lönsamt att anlita en annan som har de kunskaperna du behöver. Be gärna den advokaten du redan har god kontakt med att rekommendera dig en annan. Diskutera igenom och fastställ alla avgifterna tidigt så att räkningen inte kommer som en obehaglig överraskning. Se till att alla kostnader och avgifter är specificerade så att du har en klar uppfattning om vad du betalar för. Träffa gärna flera advokater innan du bestämmer dig för en. Be dem om offerter som du sedan kan jämföra.  Be dem också om referenser och kontrollera dessa. Lita på din magkänsla. Att känna förtroende för sin advokat är en förutsättning för ett gott samarbete. En bra advokat behandlar dessutom människor med respekt och får dem att känna sig trygga. Om så inför din advokat har du inte hittat rätt advokat. Att hitta en advokat är inte så svårt men att hitta en bra och prisvärd advokat är mer utmanande. Vi hoppas ändå att du genom att använda ovanstående tips kommer att ha bättre förutsättningar att lyckas!

Kompetensutvecklingen för advokater

Löpande kompetensutveckling grundläggande för advokater Advokater har ett krav på sig att hela tiden utveckla sina kompetenser hålla sina redan förvärvade kunskaper färska. Det är oerhört mycket att hålla reda på, och för företagsjuridisk advokat som har företräder klienter där mycket pengar står på spel är det extra viktigt att ha god kompetens i den ekonomiska världen. Både ur förtroende- och kompetenssynpunkt är det oerhört viktigt att ständigt hålla sig uppdaterad. Som advokat är du bunden till att alltid bära på mycket kunskap, för när du sätter dig in i din klients fall är det för att vara hans eller hennes röst i rättsprocessen. Det är ett stort ansvar. En företagsjuridisk advokat inkallas när det exempelvis uppstår ekonomiska tvister mellan två eller flera företag. Då ligger det på hans eller hennes ansvar att plocka alla aspekter som är relevanta för målet för att rättvisa ska kunna skipas. Med sin kompetens som vapen ska advokaten fördjupa sig i fallet för att skrapa fram allt från den övergripande helhetsbilden till den minsta relevanta detaljen. Det är ett mycket stort åtagande som aldrig någonsin bör underskattas. Därav är det mycket viktigt att det sker en löpande kompetensutveckling för alla typer av advokater.