Världens olika rättssystem

Som du förmodligen vet så fungerar ju inte USA:s rättssystem som vårat eget, därför kan man ibland bli minst sagt förvånad framför ett amerikanskt rättegångsdrama på TV:n. I den här posten tänkte vi därför gå igenom de olika rättssystemen som praktiseras världen över. Eftersom det finns fler skillnader än den mellan oss och USA. Vi börjar med det kontinentaleuropeiska rättssystemet som vi, merparten av Europa, Sydamerika, Ryssland och de flesta länder som förut utgjorde en del av Sovjetunionen använder sig av. I de engelskspråkiga länderna brukar de kalla den för Civil law. Det kontinentaleuropeiska rättssystemet utgår från den romerska rätten och termen Corpus juris civilis, som betyder ”medborgarrätt”. I Europa har den två olika grenar– den tyska och den franska, men ursprunget kan härledas till 500-talet. Det främsta kännetecknet för det kontinentaleuropeiska rättssystemet är att det i huvudsak utgår från olika lagar. I Sverige har delar vi också in våra lagar i olika grenar. Det är grundlagar, lagar som beskriver processrätten, civilrätten liksom brottsbalken som du kan hitta mer information om här. Angloamerikansk rätt (Common Law) praktiseras främst i de engelskspråkiga länderna – Storbritannien, USA, Canada, Australien och Nya Zeeland. Angloamerikansk rätt utgår främst från tidigare utslag i olika domar. Det utgår då en bas för principiella regler som skapats av domstolar istället för lagar. Det betyder ändå inte att det inte finns någon lagstiftning, det gör det och när en sådan finns går den före de principiella reglerna. Sedvanerätt innebär att rättssystemet bygger på kulturella och samhälleliga normer som har utformats över tid. Den bygger alltså på oskrivna lagar och på att vissa beteenden är så etablerade att andra beteenden därmed blir straffbara. Att en nation enbart praktiserar Sedvanerätt är inte särskilt vanligt däremot finns det länder som har olika blandsystem där sedvanerätt praktiseras till viss del.  Sedvanerätt har […]

Hur gör man egentligen när man ska skaffa sig en advokat?

Kostnaden är ofta en av de viktigare frågorna när man ska bestämma sig för en advokat. Många tror dessutom att principen om att ju dyrare desto bättre gäller men det är faktiskt inte helt sant. I den här artikeln tänkte vi gå igenom de andra sakerna som spelar mycket större roll när man står där och behöver juridisk hjälp. Om det är så att du behöver en advokat som är specialiserad på inom ett visst område, välja en som är det. Det kan ju vara så att du redan har god kontakt med en advokat, men den är inte specialiserad på ditt område, då kan det ändå vara mer lönsamt att anlita en annan som har de kunskaperna du behöver. Be gärna den advokaten du redan har god kontakt med att rekommendera dig en annan. Diskutera igenom och fastställ alla avgifterna tidigt så att räkningen inte kommer som en obehaglig överraskning. Se till att alla kostnader och avgifter är specificerade så att du har en klar uppfattning om vad du betalar för. Träffa gärna flera advokater innan du bestämmer dig för en. Be dem om offerter som du sedan kan jämföra.  Be dem också om referenser och kontrollera dessa. Lita på din magkänsla. Att känna förtroende för sin advokat är en förutsättning för ett gott samarbete. En bra advokat behandlar dessutom människor med respekt och får dem att känna sig trygga. Om så inför din advokat har du inte hittat rätt advokat. Att hitta en advokat är inte så svårt men att hitta en bra och prisvärd advokat är mer utmanande. Vi hoppas ändå att du genom att använda ovanstående tips kommer att ha bättre förutsättningar att lyckas!