Kompetensutvecklingen för advokater

Löpande kompetensutveckling grundläggande för advokater Advokater har ett krav på sig att hela tiden utveckla sina kompetenser hålla sina redan förvärvade kunskaper färska. Det är oerhört mycket att hålla reda på, och för företagsjuridisk advokat som har företräder klienter där mycket pengar står på spel är det extra viktigt att ha god kompetens i den ekonomiska världen. Både ur förtroende- och kompetenssynpunkt är det oerhört viktigt att ständigt hålla sig uppdaterad. Som advokat är du bunden till att alltid bära på mycket kunskap, för när du sätter dig in i din klients fall är det för att vara hans eller hennes röst i rättsprocessen. Det är ett stort ansvar. En företagsjuridisk advokat inkallas när det exempelvis uppstår ekonomiska tvister mellan två eller flera företag. Då ligger det på hans eller hennes ansvar att plocka alla aspekter som är relevanta för målet för att rättvisa ska kunna skipas. Med sin kompetens som vapen ska advokaten fördjupa sig i fallet för att skrapa fram allt från den övergripande helhetsbilden till den minsta relevanta detaljen. Det är ett mycket stort åtagande som aldrig någonsin bör underskattas. Därav är det mycket viktigt att det sker en löpande kompetensutveckling för alla typer av advokater.