Teambuildingövningar

Hej igen. Det nya året har rivstartat och vi med. Därför tänkte vi bjuda på två härliga teambuildingövningar som du och dina kollegor kan sätta igång med. Den första är en kommunikationsövning och den tar maximalt en halvtimme. Börja övningen med att dela ut tre lappar till var och en av deltagarna. Be dem sedan att skriva ner två sanningar och en lögn på var och en av lapparna. Sanningarna och lögnen ska handla om dem själva. Låt sedan deltagarna fråga ut varandra om sina tre frågor. Målet för var och en är att övertyga de andra om att lögnen är en sanning, samtidigt som de själva ska lista ut vilken av alla de andras ”sanningar” är lögn. Det är viktigt att ingen avslöjar vad som är rätt eller fel. När alla har fått en någorlunda klar bild över vad som är sant och falskt samlar du gruppen. Låt sedan var och en av dem gå igenom sina tre påstående och be de andra rösta om vad som är sant och falskt. Om du vill kan göra det hela till en tävling där deltagarna får poäng för varje rätt. I annat fall är det även en fin övning där deltagarna får öva på sin kommunikation och dessutom lär känna varandra bättre. En annan teambuildingövning som vi gillar och som även kan användas när du ska ha fest och bjuder in människor som inte känner varandra är det den hemliga supportern. Övningen fungerar som ett sidoprojekt till övriga aktiviteter. Workshops, middag och så vidare. Deltagarna bör vara fler än sex. Förbered lappar med alla deltagarnas namn på (även ditt eget). Dela ut lapparna till alla i gruppen och se till att ingen har fått sitt eget namn. När alla har fått sina lappar berättar du att ingen får avslöja vems namn […]

Nytt år och nya möjligheter

Ett nytt år med helt nya möjligheter att lära sig nya saker. Så brukar jag tänka när nya år kommer. Utifrån det bestämmer jag mig sedan för en handfull saker som jag vill fokusera på och utveckla. I det här inlägget tänkte jag presentera en av de saker som jag själv kommer att fokusera på under året, sedan tänkte jag också bjuda på några favoriter från tidigare år. Bli bättre på att skriva. Idag kommunicerar vi allt mer genom skrift, därför har detta blivit en helt ovärderlig kunskap att kunna bemästra oavsett om du bara skriver mail till dina kollegor eller är proffstwittrare. Enda sättet att bli bättre på att skriva är faktiskt att skriva så varför inte starta en blogg där du kan öva? Ett annat sätt att bli bra på att skriva är genom att läsa. Det kan vara tidningar eller böcker, bara du läser någonting. För att bli kan det också vara bra att kontrollera att du fortfarande kan de mest grundläggande skrivreglerna. Bli bättre på att tala inför andra. Det här är ju något som många människor fruktar mer än döden. Därför kan det ju vara skönt att kunna hantera det lite lättare. Det bästa jag själv har gjort för att bli bättre på detta är att gå på improvisationsteater. Jag tyckte att det var bra eftersom det roliga med improvisationsteater är när någon gör bort sig. Precis det där som jag annars var så himla rädd för innan när jag skulle tala inför människor. Genom improvisationsteatern lärde jag mig att inte längre vara så himla rädd för vad som händer om man gör bort sig. Man får skämta bort det, eller be om ursäkt. Publiken brukar för det mesta vara snäll och på din sida. Lite kodning. Japp, du läste rätt. Det där hemliga språket […]

Lagar för övervakningskameror och drönare

Nyligen friades en man i Västerås tingsrätt i ett fall där han blivit anklagad för att olovligt ha satt upp kameraövervakning. Kameran fanns på mannens mark och det var länsstyrelsen som upptäckte kameran. Det misstänkte att de var uppsatta för att få översikt på eventuella tjuvjägare. Efter det hävdade mannen att han inte hade satt upp eller ens kände till kamerorna. I åtalade uppgav inte åklagaren att mannen skulle ha bedrivit kameraövervakning. Tingsrätten fann heller inget lagligt stöd för att det skulle vara markägarens ansvar att se till att hens mark inte är kameraövervakad. Det senaste tio åren har det här med övervakning, på nätet, via kameror och så vidare, blivit en het potatis. De senaste åren har också den nya tekniken med drönare gjort det möjlig för människor att använda dessa, utrustade med kameror, både professionellt och på sin fritid. Sedan kom ett domslut som tillfälligt ledde till att all fotografering med drönare stoppades. De ansåg att dessa kamerautrustade drönare i juridisk mening var detsamma som övervakningskameror. Därför ska de följa liknande regler. För att kunna sätta upp en övervakningskamera behöves tillstånd för länsstyrelsen. Tillstånden börjar nu utfärdas baserat på rekommendationer från datainspektionen. I korthet går det ut på att tillstånd kan ges för att förebygga brott och olyckor. Tillstånd ges också för att man med drönaren ska kunna rädda liv. Rent praktiskt kan det då handla om att leta efter försvunna personer, eller när man använder drönarna för att transportera medicin. Användningen av drönare har tidigare ställt mot inträng i människors integritet. Den problematiken finns delvis kvar men datainspektionen vill minimera det till ”försumbarhet”. Bland annat genom att personen som har tillstånd att använda en drönare måste flyga den på så pass hög höjd att människor inte går att urskilja. Områden kan också stängas av, alternativt kan den […]

Världens olika rättssystem

Som du förmodligen vet så fungerar ju inte USA:s rättssystem som vårat eget, därför kan man ibland bli minst sagt förvånad framför ett amerikanskt rättegångsdrama på TV:n. I den här posten tänkte vi därför gå igenom de olika rättssystemen som praktiseras världen över. Eftersom det finns fler skillnader än den mellan oss och USA. Vi börjar med det kontinentaleuropeiska rättssystemet som vi, merparten av Europa, Sydamerika, Ryssland och de flesta länder som förut utgjorde en del av Sovjetunionen använder sig av. I de engelskspråkiga länderna brukar de kalla den för Civil law. Det kontinentaleuropeiska rättssystemet utgår från den romerska rätten och termen Corpus juris civilis, som betyder ”medborgarrätt”. I Europa har den två olika grenar– den tyska och den franska, men ursprunget kan härledas till 500-talet. Det främsta kännetecknet för det kontinentaleuropeiska rättssystemet är att det i huvudsak utgår från olika lagar. I Sverige har delar vi också in våra lagar i olika grenar. Det är grundlagar, lagar som beskriver processrätten, civilrätten liksom brottsbalken som du kan hitta mer information om här. Angloamerikansk rätt (Common Law) praktiseras främst i de engelskspråkiga länderna – Storbritannien, USA, Canada, Australien och Nya Zeeland. Angloamerikansk rätt utgår främst från tidigare utslag i olika domar. Det utgår då en bas för principiella regler som skapats av domstolar istället för lagar. Det betyder ändå inte att det inte finns någon lagstiftning, det gör det och när en sådan finns går den före de principiella reglerna. Sedvanerätt innebär att rättssystemet bygger på kulturella och samhälleliga normer som har utformats över tid. Den bygger alltså på oskrivna lagar och på att vissa beteenden är så etablerade att andra beteenden därmed blir straffbara. Att en nation enbart praktiserar Sedvanerätt är inte särskilt vanligt däremot finns det länder som har olika blandsystem där sedvanerätt praktiseras till viss del.  Sedvanerätt har […]

Hur gör man egentligen när man ska skaffa sig en advokat?

Kostnaden är ofta en av de viktigare frågorna när man ska bestämma sig för en advokat. Många tror dessutom att principen om att ju dyrare desto bättre gäller men det är faktiskt inte helt sant. I den här artikeln tänkte vi gå igenom de andra sakerna som spelar mycket större roll när man står där och behöver juridisk hjälp. Om det är så att du behöver en advokat som är specialiserad på inom ett visst område, välja en som är det. Det kan ju vara så att du redan har god kontakt med en advokat, men den är inte specialiserad på ditt område, då kan det ändå vara mer lönsamt att anlita en annan som har de kunskaperna du behöver. Be gärna den advokaten du redan har god kontakt med att rekommendera dig en annan. Diskutera igenom och fastställ alla avgifterna tidigt så att räkningen inte kommer som en obehaglig överraskning. Se till att alla kostnader och avgifter är specificerade så att du har en klar uppfattning om vad du betalar för. Träffa gärna flera advokater innan du bestämmer dig för en. Be dem om offerter som du sedan kan jämföra.  Be dem också om referenser och kontrollera dessa. Lita på din magkänsla. Att känna förtroende för sin advokat är en förutsättning för ett gott samarbete. En bra advokat behandlar dessutom människor med respekt och får dem att känna sig trygga. Om så inför din advokat har du inte hittat rätt advokat. Att hitta en advokat är inte så svårt men att hitta en bra och prisvärd advokat är mer utmanande. Vi hoppas ändå att du genom att använda ovanstående tips kommer att ha bättre förutsättningar att lyckas!

Kompetensutvecklingen för advokater

Löpande kompetensutveckling grundläggande för advokater Advokater har ett krav på sig att hela tiden utveckla sina kompetenser hålla sina redan förvärvade kunskaper färska. Det är oerhört mycket att hålla reda på, och för företagsjuridisk advokat som har företräder klienter där mycket pengar står på spel är det extra viktigt att ha god kompetens i den ekonomiska världen. Både ur förtroende- och kompetenssynpunkt är det oerhört viktigt att ständigt hålla sig uppdaterad. Som advokat är du bunden till att alltid bära på mycket kunskap, för när du sätter dig in i din klients fall är det för att vara hans eller hennes röst i rättsprocessen. Det är ett stort ansvar. En företagsjuridisk advokat inkallas när det exempelvis uppstår ekonomiska tvister mellan två eller flera företag. Då ligger det på hans eller hennes ansvar att plocka alla aspekter som är relevanta för målet för att rättvisa ska kunna skipas. Med sin kompetens som vapen ska advokaten fördjupa sig i fallet för att skrapa fram allt från den övergripande helhetsbilden till den minsta relevanta detaljen. Det är ett mycket stort åtagande som aldrig någonsin bör underskattas. Därav är det mycket viktigt att det sker en löpande kompetensutveckling för alla typer av advokater.

Juristen i Göteborg

Några av Sveriges främsta jurister i Göteborg Står du inför ett rättsligt mål och behöver någon som företräder dig som din röst i rättssalen? Är du osäker på vart du ska leta någonstans? Vill du komma i kontakt med några av Göteborgs mest välrenommerade och erfarna jurister? Sveriges elit bland specialiserade advokater och åklagare finns i de stora städerna, och några av de bästa finns i Sverige goaste stad. Oavsett vad du behöver för stöd – om det bara är rådgivning eller om du behöver någon som företräder dig i processen – så är det Göteborg du hittar dem. Fördelen med att anlita en jurist i Göteborg är att dina chanser att hitta en specialinriktad företrädare är stor. Vårdnadstvist, ekonomisk företagstvist eller ett brottmål – de här juristerna kan sin sak. Var på den säkra sidan och välj en jurist i Göteborg. Har du blivit anklagad för orätt? Har du råkat ut för ett brott och vill få upprättelse? Hitta en jurist i Göteborg som är specialiserad på just din typ av mål för att öka dina chanser för en positiv utgång. Juristen blir din röst i rättsprocessen och den som för din talan i rättssalen. Juristen hjälper dig att skapa klarhet i fallet och se till att du blir lyhörd och får säga din mening på ett konstruktivt och givande sätt. Det är viktigt att snabbt komma i kontakt med er jurist ifall man behöver juridisk rådgivning. Läs mer här.

Juristen

I första inlägget tänkte vi skriva lite om juristen och vilken rätt man har till hjälp. Förtjänar alla en advokat? Den Europeiska Konventionen fastslog att alla skulle ha rätt till en företrädare i alla rättsprocesser. Både målsägande och anklagade i varje rättssal har rätt till en jurist som företräder dennes intressen och blir dennes röst i processen. Man får någon att överlägga med inför rättegångar. Det bottnar i målet att alla ska ha samma förutsättningar och få samma chans att säga sin mening. Om alla förtjänar en advokat är väldigt irrelevant i frågan. Att alla ska få sin röst hörd har ingenting med själva målet att göra. Om den anklagade verkligen är skyldig så kommer det fram i slutändan. Inget beslut tas innan alla bevis ligger på bordet. Därför är det inte rättvist att gå in för djupt i frågan om alla verkligen förtjänar en advokat. Juristyrket är neutralt, och den jurist som har fått i uppdrag att förträda en person har ett stort ansvar gentemot denne oavsett vad han eller hon har gjort. Det är dock inte alltid självklart att en anklagad har rätt till en av staten utsedd advokat. Rätten till en privat advokat finns förstås, men då bekostas det av individen själv.